พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ วัดหนองหลวง

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ วัดหนองหลวง

You may also like...