สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ยินดีต้อนรับ

  • สสอ.หนองหญ้าไซ
ผลงานเด่นกระทรวงสาธารณสุข ตอนที่ 16 รพ.สต.5 ดาว 5 ดี ที่สุพรรณบุรี
ถ่ายทำที่ รพ.สต.ทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ  รพ.สต.ต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม

Comments

comments